Presse
< Tilbage Forside Presse Pressemeddelelser 2017 Knap hver 2. virksomhed oplever medarbejdere med utilstrækkelige it-færdigheder
06-04-2017

Knap hver 2. virksomhed oplever medarbejdere med utilstrækkelige it-færdigheder

06-04-2017
Op mod halvdelen af virksomhederne oplever at have medarbejdere, som ikke kan løse it-relaterede opgaver på et helt basalt niveau – fx at kunne skrive e-mails eller at kunne dokumentere arbejdsgange i it-systemer.

Det viser undersøgelsen ’It-færdigheder på et digitaliseret arbejdsmarked’, som Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) offentliggør 6. april.

43 procent af danske virksomheder oplever at have faglærte medarbejdere uden tilstrækkelige it-kompetencer, mens 48 procent af virksomhederne oplever ufaglærte medarbejdere uden tilstrækkelige it-kompetencer. Problemer med manglende it-færdigheder opdages dog typisk først, når medarbejderne ikke kan løse deres arbejdsopgaver, eller når de laver fejl.

Evalueringskonsulent Mille Lassen, som står bag undersøgelsen, finder tallene bekymrende:

”Virksomhedernes arbejdsgange og kommunikationsformer digitaliseres i stigende grad, og udviklingen på det teknologiske område sker lynhurtigt. Derfor er det bekymrende, at der tilsyneladende er så udbredt en mangel påhelt basale it-kompetencer blandt medarbejderne,” udtaler hun.

Risiko for at visse brancher overser manglende it-færdigheder

EVA’s undersøgelse bekræfter billedet fra OECD’s såkaldte PIAAC-undersøgelse tilbage i 2013. Den viste nemlig, at over en million danskere mangler grundlæggende it-kompetencer. PIAAC viste også, at medarbejdere med svage it-færdigheder især arbejder i bygge- og anlægsbranchen eller inden for landbrug, skovbrug og fiskeri. Det er derfor bemærkelsesværdigt, at det i EVA’s undersøgelse især er arbejdsgivere inden for offentlig administration, undervisning og sundhed, der er opmærksomme på, at deres medarbejdere har brug for et it-løft.

”Det kunne tyde på, at nogle brancher og nogle arbejdsgivere er længere fremme med digitalisering og derfor er mere afhængige af at medarbejderne kan benytte it-løsninger. Og at andre måske overser manglende it-færdigheder blandt deres medarbejdere. Det er uheldigt, når vi ved, at der i alle brancher sker en teknologisk udvikling, som gør at man i nær fremtid formentlig skal betjene sig af nye teknologier. Det er vigtigt at undgå blinde vinkler, når det gælder arbejdsstyrkens it-kompetencer,” pointerer Mille Lassen. 

Sidemandsoplæring dominerer som kompetenceudvikling

Den altoverskyggende tilgang til at opkvalificere medarbejdere der mangler grundlæggende it-færdigheder er sidemandsoplæring. Mange virksomheder betragter manglende grundlæggende it-færdigheder som noget, kolleger kan hjælpe med. Virksomhederne oplever generelt, at der er de muligheder for kurser med fokus på grundlæggende it-færdigheder, som de har behov for. Men arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationerne peger dog på, at det er svært at overskue kursusmarkedet, og at kurserne ofte ikke er fleksible nok til at matche virksomhedens og medarbejdernes behov.

Fakta om undersøgelsen
Undersøgelsen bygger på:
- En spørgeskemaundersøgelse blandt 1.103 offentlige og private virksomheder med mindst fem ansatte og med mindst 10 % faglærte eller ufaglærte medarbejdere
- Data fra PIAAC-undersøgelsen kombineret med registerdata
- Telefoninterview med virksomheder fra spørgeskemaundersøgelsen
- Telefoninterview med arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer.

Læs mere

Download rapporten "It-færdigheder på et digitaliseret arbejdsmarked" her

Vil du vide mere?

Kontakt kommunikationskonsulent Anne Breinhold Olsen abo@eva.dk eller 29846711 

Kontakt
Specialkonsulent
D +45 2984 6711
E 
Anne Breinhold Olsen