EVA

Proces & forandring

EVA har stor erfaring med at facilitere processer og udvikle redskaber, der giver et godt afsæt for at analysere udfordringer og implementere forandringer i praksis.

Situationerne kan være mange, når vi faciliterer processer eller hjælper med at føre et udviklingsprojekt ud i verden.

Det kan være en organisation eller forening, der ønsker et procesredskab, så de har en systematisk ramme og et godt afsæt for at analysere udfordringer, udviklingsmuligheder og udvælge indsatsområder. Det kan være et ministerium, der ønsker et seminarforløb om et specifikt emne, hvor vi faciliteter, planlægger og organiserer indhold og ekspertbidrag. Eller det kan være en kommune eller institution, der ønsker bistand til at udvikle et koncept eller udbrede en indsats.

Vi tager udgangspunkt i bestillerens behov og situation og trækker samtidig på områdeviden og metodiske tilgange som fx selvevaluering, virkningsevaluering og forandringsteori.

Vi kan også have en rolle, hvor vi blot giver sparring eller rådgiver om, hvordan et udviklingsforløb eller en selvevalueringsproces gribes an. Kontakt os og høre mere.