Projekter
< Tilbage Forside Projekter 2004 Engelsk i uddannelsessystemet

Engelsk i uddannelsessystemet

Evalueringen afdækker hvordan de videregående uddannelser arbejder med kompetencemål og niveaubeskrivelser på bachelor‑ og kandidatuddannelserne og identificerer og vurderer styrker og svagheder ved sammenhænge og samspil mellem uddannelsesniveauerne.

EVA har evalueret faget engelsk på langs i uddannelsessystemet, dvs. fra grundskolen over de gymnasiale uddannelser til universitetsniveau. Evalueringen kommer i forlængelse af evalueringerne af engelsk i grundskolen og af engelsk i de treårige gymnasiale uddannelser.  

Evalueringen har to formål:

  • Evalueringen skal afdække hvordan de videregående uddannelser arbejder med kompetencemål og niveaubeskrivelser på bachelor‑ og kandidatuddannelserne. 
  • Evalueringen skal identificere og vurdere styrker og svagheder ved sammenhænge og samspil mellem uddannelsesniveauerne.

Evalueringen skal støtte og inspirere uddannelserne i implementeringen af de lovændringer der følger af universitetsloven fra 2003 og gymnasiereformen der træder i kraft i 2005.


Projektet løber frem til december 2005.

Offentliggørelse

Rapporten er offentliggjort i december 2005.

Hent udgivelse

Heri finder du projektprodukter fra EVA's evaluering af engelsk i uddannelsessystemet.

Engelsk i det danske uddannelsessystem

Videregående engelskuddannelser - kompetencer, undervisnings- og eksamensformer

Bilag: Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser

Bilag: Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere på gymnasiale uddannelser

Bilag: Spørgeskemaundersøgelse blandt studerende på videregående engelskuddannelser.

Bilag: Spørgeskemaundersøgelser blandt undervisere på videregående engelskuddannelser