Projekter
< Tilbage Forside Projekter 2008 It i folkeskolen

It i folkeskolen

Undervisningsministeriet og EVA gennemfører i 2008-09 i samarbejde en undersøgelse af it i folkeskolen. Undersøgelsen skal både gøre status over hvordan it anvendes efter at forskellige it-satsninger, bl.a. satsningen 'It i folkeskolen', er gennemført, og bidrage til at skolers og kommuners arbejde med it fortsat udvikles.

Formål

Formålet med projektet er:

  • at understøtte dialog og refleksion på de deltagende skoler om status på og værdien af den måde de anvender it, samt at sætte en udviklingsproces i gang der gør skoler og kommuner bedre i stand til i fremtiden at opfylde folkeskolelovens krav 
  • at udvikle et værktøj til selvevaluering af anvendelsen af it. Værktøjet gøres frit tilgængeligt for alle skoler 
  • at indsamle viden om status på og visioner for it-integrationen på de deltagende skoler og i de deltagende kommuner efter at væsentlige dele af ITIF-satsningen er gennemført 
  • at give inspiration og anbefalinger til skoler og kommuner om hvordan it-integrationen kan forbedres ud fra eksempler både på god praksis og på  forløb der er gået mindre godt.

It i skolen

Værdien af it

Værdien af it i skolen vil være en central diskussion i projektet, der vil sætte gang i en dialog om hvad udbyttet og værdien er af den it-anvendelse der er i skolen er i dag. På den baggrund vil projektet også lægge op til en dialog på skolerne om hvordan de i fremtiden bedre kan integrere it i skolens hverdag så de lever op til folkeskolelovens krav.

Baggrund

I de seneste 10-20 år har it været på dagsordenen i folkeskolen i Danmark. Gennem en række initiativer er teknisk infrastruktur og digitale tjenester blevet udviklet, og lærerne har forbedret deres it-kompetencer. Samtidig har udviklingsprojekter som ”It og medier i folkeskolen” (ITMF) fra 2001-2004 og ”It i folkeskolen” (ITIF) fra 2004-4008 støttet projekter over hele landet, hvor kommuner, skoleledere og lærere har gjort sig konkrete erfaringer med at anvende it i skolerne.


Projektet løber frem til juni 2009.

Offentliggørelse

Projektet er gennemført i perioden marts 2008 - juni 2009. Vi har offentliggjort den afsluttende rapport 22. juni 2009. Du finder rapporten i den blå boks "projektprodukter" i højre side.

Rapporten kan købes i trykt version hos din boghandler fra medio juli. 

Hent udgivelse

Her finder du produkter som projektet it i folkeskolen er mundet ud i

It i skolen - erfaringer og perspektiver

It i skolen pp-slides om resultater 2009

The Use of ICT in Danish Schools - English summary

Bedre udbytte af it i skolen - Guide til selvevaluering

Læs mere om ,