Projekter
< Tilbage Forside Projekter 2010 Evaluering af VEU-centre Projektprodukter De nye VEU-centre - erfaringer fra VEU-centrenes etablering (midtvejsevaluering)

De nye VEU-centre - erfaringer fra VEU-centrenes etablering (midtvejsevaluering)

Antal sider: 48 | Udgivelsesår: 2010 | ISBN: (www) 978-87-7958-605-5
1. januar 2010 blev der etableret 13 nye VEU-centre der skal styrke den samlede kvalitet og effekt af VEU-indsatsen på det grundlæggende niveau og understøtte institutionernes arbejde med at udbyde almen og erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse målrettet brugernes behov. Evalueringsrapporten ser på etableringsfasen efter det første år.

Oprettelsen af VEU-centrene har til hensigt at skabe én indgang særligt for nye brugere af VEUsystemet og skal på den måde skabe større overskuelighed på tværs af uddannelsesudbuddet.

Institutionen hvor VEU-centeret er forankret, har desuden en særlig koordinerende rolle i forbindelse med virksomhedsopsøgende arbejde, markedsføring og behov for undersøgelser inden for området.

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har med sin handlingsplan for 2010 besluttet at følge VEU-centrene fra deres start 1. januar 2010 frem til foråret 2012. Med denne rapport præsenteres første del af følgeevalueringen som giver et indblik i VEU-centrenes etableringsfase. Anden del af denne følgeevaluering offentliggøres i 2012 og har fokus på resultaterne af VEU-centrenes arbejde.

Evalueringen af VEU-centrene er en følgeevaluering i flere etaper der i sidste ende har fokus på at evaluere effekten af VEU-centrenes arbejde, men som nok så vigtigt også skal bidrage til at evaluere processen undervejs og dermed kvalificere arbejdet på tværs af VEU-centrene. Denne rapport skal derfor ses som et bidrag til at samle viden om organisering og tilgange til opgaveløsning først og fremmest til Undervisningsministeriet og til VEU-centrene selv, men også til andre med
interesse for VEU-centrenes arbejde.

Hent udgivelse

De nye VEU-centre - erfaringer fra VEU-centrenes etablering (midtvejsevaluering)

Projektleder
Chefkonsulent
D +45 2073 6075
E 
Christina Laugesen