Projekter
< Tilbage Forside Projekter 2010 Udmøntning af lovgivningen om anerkendelse af realkompetencer på VEU-området Rapport Anerkendelse af realkompetencer på VEU-området mv.

Anerkendelse af realkompetencer på VEU-området mv.

Antal sider: 225 s. | Udgivelsesår: 2010 | ISBN: 978-87-7958-582-9
I denne rapport fremlægger EVA resultaterne af en undersøgelse af anerkendelse af realkompetencer på voksen- og efteruddannelsesområdet (VEU-området) mv. som led i overvågning af lov nr. 556 af 6. juni 2007. Undersøgelsen er rekvireret af Undervisningsministeriet.

Undersøgelsen har til formål at vurdere om udmøntningen af lovgivningen om anerkendelse af realkompetence på voksen- og efteruddannelsesområdet mv. har den tilsigtede virkning og kvalitet.

Undersøgelsen sætter fokus på udbredelsen, kvaliteten og organiseringen af realkompetencevurderinger (RKV), og på anvendelsen af RKV i forhold til adgangen til de omfattede voksen- og efteruddannelser, uddannelsernes tilrettelæggelse og udstedelsen af hhv. kompetence- og uddannelsesbeviser.

Undersøgelsen fokuserer på institutionernes praksis og på hvordan de forvalter deres rolle og ansvar i forbindelse med RKV, herunder om og hvordan arbejdet med RKV er organisatorisk og ledelsesmæssigt forankret.

Hent udgivelse

Anerkendelse af realkompetencer på VEU-området mv.

Projektleder
Chefkonsulent
D +45 5054 4485
E 
Michael Andersen