Projekter
< Tilbage Forside Projekter 2011 Evaluering af ledelsesstrukturer på dagtilbudsområdet

Evaluering af ledelsesstrukturer på dagtilbudsområdet

En ny ledelsesmodel har vundet indpas på dagtilbudsområdet: Kommuner anvender i stigende grad områdeledelse, hvor flere tidligere selvstændige daginstitutioner nu fungerer som afdelinger under en fælles ledelse. EVA undersøger i 2011-2012 udvalgte kommuners erfaringer med den nye ledelsesmodel og hvilken betydning, den har for den pædagogiske praksis i daginstitutionerne.

Mange kommuner har gennem de seneste 5-10 år ændret deres ledelsesstrukturer på dagtilbudsområdet. Undersøgelser viser, at områdeledelse er den af de nye ledelsesmodeller, der er mest udbredt. Dvs. at en række daginstitutioner, som typisk tidligere hver især var selvstændige institutioner, nu indgår som afdelinger i en ny og større områdeinstitution med en fælles ledelse.

Men hvordan og hvornår fungerer områdeledelse godt? Det undersøger EVA ved at se på, hvordan forskellige måder at tilrettelægge områdeledelse på kan have betydning for, at det pædagogiske personales praksis lever op til kravene i dagtilbudsloven, fx når det gælder arbejdet med pædagogiske læreplaner.

Vi kortlægger også, hvordan kommunerne har omsat områdeledelse i praksis når det handler om fordeling af opgaver og ansvar mellem bl.a. områdeledere og afdelingsledere, og hvor store de nye områdeinstitutioner er.

Casestudier og spørgeskemaundersøgelse

Evalueringen bygger på caseundersøgelser i to udvalgte kommuner, hvor områdeledelse er fuldt implementeret, og på en spørgeskemaundersøgelse blandt de kommuner der anvender områdeledelse.

Læs mere i projektbeskrivelsen om evalueringens baggrund og formål.


Projektet løber frem til oktober 2012.

Hent udgivelse

Hent rapporten Områdeledelse: Ny struktur på daginstitutionsområdet

Områdeledelse: Ny struktur på daginstitutionsområdet

Oversigt over kommunale evalueringer af områdeledelse

Tabelrapport til områdeledelse