Projekter
< Tilbage Forside Projekter 2011 Undersøgelse af indsatser for inklusion i folkeskolen Projektprodukter Indsatser for inklusion i folkeskolen

Indsatser for inklusion i folkeskolen

Antal sider: 65 sider | Udgivelsesår: 2011 | ISBN: 978-87-7958-644-4
Rapporten afdækker udbredelsen af forskellige typer af inkluderende indsatser i folkeskolen.

I denne undersøgelse kortlægger EVA skolernes brug af forskellige typer af indsatser, læreres og skolelederes syn på inklusion, lærernes kompetencer, samarbejdet med ressourcepersoner og skolernes fysiske faciliteter samt erfaringer med forældresamarbejde om inklusion.

Resultaterne i undersøgelsen bygger på to spørgeskemaundersøgelser: en blandt landets skoleledere og en blandt lærere.

Undersøgelsen er gennemført på foranledning af formandskabet for Skolerådet i perioden januar til november 2011.

Rapporten henvender sig til kommuner, skoler og alle der interesserer sig for inklusion. Den giver et landsdækkende øjebliksbillede, og det er EVA’s håb at rapporten kan bidrage til debatten om og arbejdet med inklusion i folkeskolen.

Hent udgivelse

Indsatser for inklusion i folkeskolen

Læs mere om