Projekter
< Tilbage Forside Projekter 2012 Læreres og pædagogers kompetenceudvikling

Læreres og pædagogers kompetenceudvikling

Pædagoger og lærere møder løbende nye faglige udfordringer i deres arbejde, som betyder, at de har behov for at videreudvikle deres kompetencer. EVA ser i 2012-13 derfor på, hvordan skoler og dagtilbud bringer efteruddannelse og kompetenceudvikling i spil i den daglige praksis. Undersøgelsen fokuserer især på, hvordan institutionerne planlægger og implementerer efteruddannelsesindsatsen.

Klasserumsledelse, it i undervisningen, inklusion af børn i udsatte positioner og systematisk sprogudvikling er alle eksempler på nye krav og udfordringer til lærere og pædagoger. Nye krav som fordrer en udvikling af pædagogers og læreres kompetencer.

Efteruddannelse af lærere og pædagoger bliver derfor et centralt redskab i skolers og dagtilbuds strategier for at håndtere udfordringerne og skabe kvalitet i hverdagen for børn og elever.

Planlægning og implementering af efteruddannelse

Formålet med evalueringen er at undersøge og vurdere, hvordan skoler og dagtilbud bringer efteruddannelse og kompetenceudvikling i anvendelse i den daglige praksis.

Undersøgelsen vil bl.a. svare på, om institutionerne systematisk afdækker behovet for efteruddannelse, om de kobler efteruddannelse til udviklingsstrategier, og om de arbejder strategisk med at implementere efteruddannelsen og de nye kompetencer - fx om ressourcepersoner er med til at integrere og anvende kompetencerne fra efteruddannelsen.

Spørgeskemaundersøgelse og casestudie

Undersøgelsen vil bygge på en spørgeskemaundersøgelse blandt hhv. institutionsledere og blandt lærere og pædagoger - samt casestudier i et antal kommuner.

Se hele projektbeskrivelsen for projektet her.


Projektet løber frem til september 2013.

Hent udgivelse

Her finder du rapport om bilag om læreres og pædagogers kompetenceudvikling

Strategier for læreres og pædagogers kompetenceudvikling

Bilag: Tabelrapport - Læreres og pædagogers kompetenceudvikling