Projekter
< Tilbage Forside Projekter 2012 Sammenhæng i tekniske erhvervsuddannelsers hovedforløb Download udgivelser Sammenhæng mellem skole og praktik

Sammenhæng mellem skole og praktik

Antal sider: 92 | Udgivelsesår: 2013 | ISBN: 978-87-7958-691-8 | Pris: 40 kr.
Rapporten formidler resultaterne af en evaluering af skolers og virksomheders arbejde med at skabe sammenhæng mellem skoleundervisning og praktikperioder i de tekniske erhvervsuddannelsernes hovedforløb.

Evalueringens formål

Evalueringen har til formål at undersøge og vurdere, hvordan arbejdet med at understøtte sammenhæng mellem skoleundervisning og praktikforløb i hovedforløbene bedst kan sikre, at eleverne når uddannelsernes mål.

Evalueringen sætter særligt fokus på, hvilken rolle målene for uddannelserne spiller i dette arbejde, men undersøger også, hvilke andre faktorer der har betydning for samspillet mellem skoleundervisning og praktikforløb på de tekniske erhvervsuddannelser.

Evalueringen afdækker:

  • Skolers og praktikvirksomheders samspil i arbejdet med at tilrettelægge uddannelserne
  • Skolers og praktikvirksomheders opfølgning på elevernes læring
  • Målenes rolle og andre forhold med betydning for den lokale tilrettelæggelse af samspillet mellem praktikforløb og skoleundervisning
  • Elevernes oplevelse af, hvad der har betydning for uddannelsens faglige sammenhæng og samspillet mellem skoleundervisning og praktikforløb.

Hent udgivelse

Sammenhæng mellem skole og praktik

Projektleder
Chefkonsulent
D +45 3525 4735
E 
Pernille Hjermov