Projekter
< Tilbage Forside Projekter 2012 Undersøgelse af folkeskolens udfordringer og behov for viden Projektprodukter Udfordringer og behov for viden

Udfordringer og behov for viden

Antal sider: 104 s. | Udgivelsesår: 2013 | ISBN: (www) 978-87-7958-694-9
Denne rapport formidler resultaterne af en kortlægning af centrale aktørers perspektiver på udfordringer i folkeskolen.

Undersøgelsen indkredser en række forskellige aktørers perspektiver på, hvilke væsentlige udfordringer folkeskolen står over for, og hvilken viden, der skal til for at styrke skolens praksis.

Undersøgelsens formål

Formålet med undersøgelsen er at tegne et nationalt billede af, hvilke udfordringer en lang række aktører på skoleområdet oplever som de væsentligste, og hvilke områder, de vurderer, de har behov for viden om.

Undersøgelsen bidrager med perspektiver fra skolechefer, skoleledere, lærere, SFO-pædagoger, elever, forældre, forskere og kommunalpolitikere. Resultaterne af undersøgelsen skal blandt andet skabe et grundlag for en samlet og koordineret prioritering af nye forsknings-, forsøgs- og udviklingsprojekter.

Undersøgelsen besvarer følgende spørgsmål:

  • Hvilke udfordringer anser forskellige centrale aktører som væsentlige for folkeskoleområdet?
  • Hvilke områder har de behov for ny eller mere viden om?
  • Hvad skal der til for at erfaringer og forskningsbaseret viden spreder sig og inddrages i praksis?

Hent udgivelse

Udfordringer og behov for viden

Læs mere om
Projektleder
Chefkonsulent
D +45 3525 5613
E 
Mia Lange