Projekter
< Tilbage Forside Projekter 2013 Kvalitetsinitiativer på erhvervsuddannelser Download rapporter Kvalitetsinitiativer på erhvervsuddannelserne

Kvalitetsinitiativer på erhvervsuddannelserne

Antal sider: 28 | Udgivelsesår: 2014 | ISBN: (www)978-87-7958-757-1
Rapporten tager temperaturen på erhvervsuddannelsernes arbejde med fire initiativer til at hæve kvaliteten af uddannelserne.

Analysen afdækker erhvervsuddannelsernes arbejde med fire initiativer, der skal løfte kvaliteten af erhvervsuddannelserne og tiltrække flere studerende.

De fire initiativer er:

  1. Fælles didaktisk og pædagogisk grundlag
  2. Styrket differentiering
  3. Stærkere kobling mellem skoledel og praktikdel
  4. Kompetenceløft af lærere og ledere.

 

Dokumentationsgrundlaget for analysen er EVA's gennemgang af skolernes handlingsplaner for øget gennemførelse fra 2013, hvor uddannelserne skal beskrive, hvordan de arbejder med kvalitetsinitiativerne. Desuden indgår en spørgeskemaundersøgelse blandt ledere om kompetenceløft og ni interview med caseskoler.

Hent udgivelse

Kvalitetsinitiativer på erhvervsuddannelserne