Projekter
< Tilbage Forside Projekter 2015 Evalueringer af folkeskolereformen Hent udgivelser Pædagogisk praksis i indskolingen - del 2

Pædagogisk praksis i indskolingen - del 2

Antal sider: 69 | Udgivelsesår: 2017 | ISBN: (www) 978-87-7182-036-2
Undervisningsministeriet har bedt EVA om at gennemføre en undersøgelse af den pædagogiske praksis i indskolingen, dvs. 0.-3. klassetrin. Rapport giver en bred karakteristik af den pædagogiske praksis, der udfolder sig i elevernes første år i skolen, små tre år efter at folkeskolereformen trådte i kraft.

Indskolingen har i de seneste år været genstand for øget politisk bevågenhed. Årene i indskolingen spiller en vigtig rolle for eleverne. Det er her, de lærer at deltage i en skolehverdag og opnår de basale færdigheder, som resten af deres skolegang bygger på. Derfor har elevernes oplevelse fra ind-skolingen en stor betydning for deres fremtid. Med den længere og mere varierede skoledag stilles der endvidere ændrede krav til dagens og undervisningens indhold. Derfor er det vigtigt at få belyst den pædagogiske praksis i indskolingen.

Denne undersøgelse går tæt på indskolingens konkrete praksis og belyser, hvordan eleverne oplever deres skoledag, herunder hvad der motiverer dem i de læringsmiljøer, de møder i skolen. Dermed er rapportens resultater relevante for såvel de beslutningstagere på folkeskoleområdet, der fastlægger skolens overordnede rammer, som de professionelle praktikere i skolen, lærere, pædagoger og ledere, der hver dag udfylder disse rammer.

Hent udgivelse

Pædagogisk praksis i indskolingen - del 2

Kontakt
Områdechef
D +45 2072 4917
E 
Lise Tingleff Nielsen