Projekter
< Tilbage Forside Projekter 2016 Kvalitet i dagtilbud Hent udgivelser Kvalitet i dagtilbud - Pointer fra forskning

Kvalitet i dagtilbud - Pointer fra forskning

Antal sider: 40 | Udgivelsesår: 2017 | ISBN: (www) 978-87-7182-019-5
Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) præsenterer her en opsamling af nogle af de mest centrale pointer fra forskningen om kvalitet i dagtilbud.

Opsamlingen dækker forskningen inden for otte temaer vedrørende kvalitet, som i forskningen er identificeret som afgørende for kvalitet i dagtilbud. De otte temaer dækker både de strukturelle, de processuelle og de resultatmæssige forhold vedrørende kvalitet. Opsamlingen tilbyder således en samlet analytisk ramme til at forstå og begrebsliggøre kvalitet på dagtilbudsområdet.

Hent udgivelse

Kvalitet i dagtilbud - Pointer fra forskning

Projektleder
Evalueringskonsulent
D +45 3525 4686
E 
Hanna Bjørnøy Sommersel
Video: Kvalitet i dagtilbud