Projekter
< Tilbage Forside Projekter 2016 It som pædagogisk værktøj

It som pædagogisk værktøj

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling (MBUL) har bedt Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) står for forsøg med anvendelsen af it som pædagogisk værktøj på tværs af de typiske uddannelsesområder på erhvervsuddannelserne i forbindelse med FoU-programmet "It som pædagogisk værktøj".

For at udvikle og afprøve nye former for anvendelse af it som pædagogisk værktøj på erhvervsuddannelserne, ønsker MBUL at gennemføre et FoU-inspirationsprogram. Formålet med programmet er at afprøve forskellige måder at arbejde med it som pædagogisk værktøj på, systematisk at opsamle viden og give inspiration til erhvervsskolernes videre arbejde med at bruge it som et pædagogisk værktøj. Målet er på den baggrund at generere anvendelsesorienteret viden om, hvilken betydning it-baserede koncepter og værktøjer kan have for elevernes motivation for læring og læringsudbytte samt for lærernes tilrettelæggelse og gennemførelse af undervisningen.

Programmet rummer forsøg med anvendelsen af it som pædagogisk værktøj på tværs af de typiske uddannelsesområder på erhvervsuddannelserne.

Læs mere om projektets formål og metode her

Projektet løber frem til medio 2017.

Hent udgivelse

Hent udgivelser fra projektet herunder

It som pædagogisk værktøj

It som pædagogisk værktøj på erhvervsuddannelserne

Projektbeskrivelse

Læs mere om ,
Projektleder
Evalueringskonsulent
D +45 2840 6826
E 
Anne Katrine Kamstrup