RAPPORT

Propensity score matching som metode til effektevaluering

Hvordan isolerer vi sammenhængen mellem indsats og resultat? Artiklen beskriver, hvordan 'propensity score matching' kan bruges som metode til at isolere effekter af en indsats. Artiklen belyser både metodiske og teoretiske aspekter og giver eksempler på, hvordan metoden bruges i praksis.

Udgivelsesår: 2010
Opdragsgiver: EVA
Anden information: Niels Matti Søndergaard, metodekonsulent i EVA, har sammen med Rasmus Højbjerg Jacobsen, seniorrådgiver i Centre for Economic and Business Research (CEBR), Copenhagen Business School, skrevet artiklen Hvordan isolerer vi sammenhængen mellem indsats og resultat? Artiklen er bragt i Dansk EvalueringsSelskabs blad, Evalueringsnyt nr. 25.
Download