EVA

Rådgivning & sparring

EVA rådgiver i mange sammenhænge om evaluering – om bl.a. metodedesign, processer og data-analyse. I rådgivningen trækker vi på en stærk metodisk ekspertise inden for brug af kvantitative og kvalitative metoder og på et stort praksiskendskab.

Som rådgiver eller sparringspartner kan vi hjælpe i hele evalueringsforløb eller blot rådgive i fx indledende faser. Fokus og omfang af vores sparring eller rådgivning tilrettelægger vi sammen med bestilleren.

Det kan være en kommune, der ønsker sparring til at gennemføre og evaluere et større udviklingsprojekt på dagtilbuds- eller skoleområdet. Det kan være en uddannelsesinstitution, der søger sparring til at udforme og pilotteste et internt spørgeskema. Eller det kan være en organisation, der efterspørger øjne udefra, når de skal komme fra store mængder indsamlede data til en god analyse og en holdbar vurdering. 

Vi kan også gennemføre dele af en evaluering frem for kun at rådgive i forløbet, og vi kan facilitere udviklingsseminarer og processer.