EVA

Repræsentantskab

EVA's repræsentantskab for perioden 1. januar 2018 til 31. december 2020. Her er skoleejere, bestyrelsesforeninger, arbejdsgivere, elev- og studentersammenslutninger, rektorforsamlinger, ledersammenslutninger og faglige lærerorganisationer repræsenteret

Repræsentantskabet dækker med sine op til 44 medlemmer alle uddannelsesområder og -niveauer bredt.

Repræsentantskabet udtaler sig om EVA’s årlige handlingsplan, modtager EVA’s årsberetning og har årligt møde med EVA’s bestyrelse. Derudover formulerer repræsentantskabet temaer til EVA's ledelse til inspiration for det kommende års handlingsplan.

Repræsentantskabet er nedsat af EVA’s bestyrelse efter indstilling fra organisationerne på dagtilbuds- og uddannelsesområdet. Formand for EVA's repræsentantskab er Peter Zinckernagel, og næstformand er Henrik Larsen.

Repræsentantskabet har for perioden 2018-2020 følgende sammensætning:

Kommunernes Landsforening

 • Kristian Heunicke, direktør, KL

Danske Regioner

 • Pia Mulvad Reksten, Chefrådgiver, Center for Regional Udvikling, EU og Miljø, Danske Regioner

Institutionsejere og bestyrelsesforeninger

 • Thinne Nielsen-Tjørnfelt, konstitueret sekretariatschef, Daginstitutionernes LandsOrganisation

 • Lone Greve Petersen, bestyrelsesmedlem, Efterskoleforeningen og afdelingsleder, Frijsenborg Efterskole

 • Hanne Vibeke Sørensen, bestyrelsesmedlem, Gymnasiernes Bestyrelsesforening og formand for bestyrelsen på Skanderborg Gymnasium

 • Susanne Linnet, næstformand i bestyrelsen, SOSU Syd

 • Otto Juhl Nielsen, direktør, FOF.

Rektorforsamlinger og skoleledere

 • Peter Nellemann, hovedbestyrelsesmedlem, Skolelederforeningen og skoleleder, Østervangsskolen (Randers)

 • Jette Rygaard, Danske Gymnasier, rektor, Vesthimmerlands Gymnasium og HF

 • Morten Emborg, vicedirektør, TEC

 • Peter Zinckernagel, næstformand for Danske HF & VUC og rektor, HF & VUC København Syd.

Bestyrelses- og rektorforeninger på det videregående uddannelsesområde

 • Henrik Larsen, medlem, Danske Erhvervsakademiers Rektorkollegium og rektor, Erhvervsakademi SydVest

 • Peter Møller Pedersen, uddannelsesdirektør, UCN

 • Lone Dalsgaard André, prorektor, Designskolen Kolding

 • Anni Søborg, chef for uddannelsesinnovation, SDU

 • Jonas Bille Gamkjær, uddannelsesleder, Det Kongelige Danske Musikkonservatorium.

Arbejdsmarkedets parter

 • Mads Eriksen, uddannelses- og forskningspolitisk chef, Dansk Erhverv

 • Thomas Christensen, uddannelseschef, Lederne

 • Lars Djernæs, chefkonsulent, Finanssektorens Arbejdsgiverforening

 • Marie Sonne, forbundsnæstformand i SL (FH)

 • Anne Kristine Andersen, politisk konsulent, FH

 • Birgit Bangskjær, chefkonsulent, Akademikerne.

Faglige, uddannelsesmæssige og pædagogiske foreninger

 • Rikke Eggert Lauth, leder af Profession, BUPL

 • Joan Lindskov, sektornæstformand for Pædagogisk sektor, FOA

 • Dorte Lange, næstformand, Danmarks Lærerforening

 • Monica Lendal Jørgensen, næstformand, Frie Skolers Lærerforening

 • Sigrid Jørgensen, lektor, Gymnasieskolernes Lærerforening

 • Søren Hoppe Christensen, uddannelseskonsulent, Uddannelsesforbundet

 • Lars Qvortrup, professor, Nationalt Center for Skoleforskning, DPU, Aarhus Universitet

 • Lene Johansen, lektor, formand, DJØF’s sektorudvalg for Undervisning og bestyrelsesmedlem, DJØF Offentlig

 • Jørgen Brandt, Danske Fysioterapeuter, uddannelsesleder, Professionshøjskolen Absalon

 • Jan Andreasen, medlem af hovedbestyrelsen, Uddannelsesforbundet.

Forældreorganisationer

 • Signe Nielsen, formand, Forældrenes Landsforening

 • Christina Bruun Levinsen, hovedbestyrelsesmedlem, Skole og Forældre.

Studenter- og elevsammenslutninger

 • Sarah Gruszow Bærentzen, formand, Danske Skoleelever

 • Cathrine Ejlskov Syrtsova, forretningsudvalgsmedlem, Danske Gymnasieelevers Sammenslutning

 • Anders Frost, kasserer, Erhvervsskolernes ElevOrganisation

 • Signe Tolstrup Mathiasen, uddannelsespolitisk næstforkvinde, Danske Studerendes Fællesråd

 • Christopher Ammentorp, formand, Studenterforum UC.

Medlemmer med bred international, evalueringsfaglig viden

Udpeget af EVA’s bestyrelse:

 • Helle Plauborg, adjunkt, DPU – Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse
 • Malene Skov Dinesen, indehaver, Ineva.