EVA

Repræsentantskab

EVA's repræsentantskab for perioden 1. januar 2018 til 31. december 2020.

Repræsentantskabet dækker med sine op til 44 medlemmer alle uddannelsesområder og -niveauer bredt.

Repræsentantskabet udtaler sig om EVA’s årlige handlingsplan, modtager EVA’s årsberetning og har årligt møde med EVA’s bestyrelse. Derudover formulerer repræsentantskabet temaer til EVA's ledelse til inspiration for det kommende års handlingsplan.

Repræsentantskabet er nedsat af EVA’s bestyrelse efter indstilling fra organisationerne på dagtilbuds- og uddannelsesområdet.

Repræsentantskabet har for perioden 2018-2020 følgende sammensætning:

Kommunernes Landsforening

 • Arne Eggert, udviklingsdirektør, KL

Danske Regioner

 • Kasper Munk Rasmussen, seniorkonsulent, Uddannelse og Arbejdsmarked, VERU, Danske Regioner

Institutionsejere og bestyrelsesforeninger

 • Tanja Krabbe, sekretariatschef, Daginstitutionernes LandsOrganisation

 • Lone Greve Petersen, bestyrelsesmedlem, Efterskoleforeningen og afdelingsleder, Frijsenborg Efterskole

 • Peter Lykke-Olesen, bestyrelsesmedlem, Gymnasiernes Bestyrelsesforening og bestyrelsesformand på hhv. Bjerringbro Gymnasium og Th. Langs HF og VUC

 • Hanne Knudsen, bestyrelsesmedlem, SOSU Fyn

 • Otto Juhl Nielsen, direktør, FOF.

Rektorforsamlinger og skoleledere

 • Peter Nellemann, hovedbestyrelsesmedlem, Skolelederforeningen og skoleleder, Østervangsskolen (Randers)

 • Jette Rygaard Poulsen, rektor, Vesthimmerlands Gymnasium og HF

 • Morten Emborg, vicedirektør, TEC

 • Peter Zinckernagel, næstformand for Danske HF & VUC og rektor, HF & VUC København Syd.

Bestyrelses- og rektorforeninger på det videregående uddannelsesområde

 • Henrik Larsen, medlem, Danske Erhvervsakademiers Rektorkollegium og rektor, Erhvervsakademi SydVest

 • Peter Møller Pedersen, uddannelsesdirektør, UCN

 • Lone Dalsgaard André, prorektor, Designskolen Kolding

 • Inger Askehave, prorektor, Aalborg Universitet

 • Jonas Bille Gamkjær, uddannelsesleder, Det Kongelige Danske Musikkonservatorium.

Arbejdsmarkedets parter

 • Mads Eriksen, uddannelses- og forskningspolitisk chef, Dansk Erhverv

 • Thomas Christensen, uddannelseschef, Lederne

 • Súzanne E. Hirsch-Fabricius, uddannelsespolitisk konsulent, Finanssektorens Arbejdsgiverforening

 • Marie Sonne, forbundsnæstformand i SL (LO)

 • Martin Liebing Madsen, konsulent, FTF

 • Birgit Bangskjær, chefkonsulent, AC.

Faglige, uddannelsesmæssige og pædagogiske foreninger

 • Rikke Eggert Lauth, leder af Profession, BUPL

 • Joan Lindskov, sektornæstformand for Pædagogisk sektor, FOA

 • Dorte Lange, næstformand, Danmarks Lærerforening

 • Monica Lendal Jørgensen, næstformand, Frie Skolers Lærerforening

 • Sigrid Jørgensen, lektor, næstformand, Gymnasieskolernes Lærerforening

 • Søren Hoppe Christensen, konsulent, EUX - kvalifikationskrav og kompetenceudvikling, Handelsskolernes Lærerforening

 • Lars Qvortrup, professor, Nationalt Center for Skoleforskning, DPU, Aarhus Universitet

 • Lene Johansen, lektor, formand, DJØF’s sektorudvalg for Undervisning og bestyrelsesmedlem, DJØF Offentlig

 • Jørgen Brandt, uddannelsesleder, Professionshøjskolen Absalon

 • Jan Andreasen, medlem af hovedbestyrelsen, Uddannelsesforbundet.

Forældreorganisationer

 • Marianne Beck-Nielsen, forretningsudvalgsmedlem, Forældrenes Landsforening

 • Christina Bruun Levinsen, hovedbestyrelsesmedlem, Skole og Forældre.

Studenter- og elevsammenslutninger

 • Jakob Bonde Nielsen, formand, Danske Skoleelever

 • Cathrine Ejlskov Syrtsova, forretningsudvalgsmedlem, Danske Gymnasieelevers Sammenslutning

 • Maja Mørk, EUD udvalgsmedlem, Erhvervsskolernes ElevOrganisation

 • Mads Hareskov Jørgensen, næstformand, Danske Studerendes Fællesråd

 • Christopher Ammentorp, formand, Studenterforum UC.

Medlemmer med bred international, evalueringsfaglig viden

EVA’s bestyrelse vil på sit første møde i 2018 udpege to repræsentantskabsmedlemmer med bred international evalueringsfaglig viden.