EVA

Strategi

EVA arbejder for at udvikle kvaliteten af undervisning, uddannelse og læring i hele uddannelsessystemet. Fra dagtilbud for børn, over grundskole og ungdomsuddannelse til videregående uddannelse og uddannelse for voksne.

Vi analyserer aktuelle uddannelsesmæssige problemstillinger og tværgående temaer, som fx overgange i dagtilbud- og uddannelsessystemet, vejledning og karakterbrug.

Den viden, vi producerer, skal kunne påvirke både praksis og policy. Og vi gør os umage for at bringe vores viden i spil, så vi understøtter dag- og uddannelsesinstitutionernes kompetence til at evaluere og til at bruge ny viden i strategisk og pædagogisk udvikling.

Vores projekter gennemføres dels som bevillingsfinansierede projekter inden for rammerne af EVA’s handlingsplaner (dvs. vi er på finansloven), dels som indtægtsdækket virksomhed, hvor vi gennemfører bl.a. analyser for ministerier, kommuner, uddannelsesinstitutioner og organisationer.

Mission

EVA’s mission er at gøre uddannelser og dagtilbud bedre.

Vision

EVA’s vision er, at beslutningstagere, ledere og fagprofessionelle bruger EVA’s ydelser til at styrke kvaliteten inden for uddannelses- og dagtilbudssektoren.

Tre strategiske indsatsområder

Vi har tre strategiske indsatsområder, som vil være retningsgivende for instituttets arbejde frem mod 2020:

  • Vi leverer vidensbaserede bidrag til løsninger til fremtidens uddannelser og dagtilbud.
  • Vi leverer viden, som ser på tværs af uddannelses- og dagtilbudssystemet.
  • Vi er anerkendte og anvendte eksperter på vores felt.