EVA tilbyder

SU-vurdering

Formålet med SU-vurderinger af private uddannelser er at give Styrelsen for videregående uddannelse, Center for Uddannelsesstøtte et grundlag for at beslutte, om den enkelte uddannelse skal godkendes som SU-berettiget. Det vil sige, at de studerende på uddannelsen kan få Statens Uddannelsesstøtte (SU).  Fra januar 2018 er det Akkrediteringsinstitutionen, der står for SU-vurderinger og altså overtager opgaven fra EVA.

Kontakt Akkrediteringsinstitutionen

Kontakt Akkrediteringsinstitutionen om igangværende og kommende SU-vurderinger.

Fra januar 2018 har Akkrediteringsinstitutionen overtaget opgaven fra EVA med at vurdere, hvordan private uddannelser lever op til kriterierne for uddannelsesstøtte.

Ønsker en privat uddannelse at blive SU-godkendt, skal uddannelsen kontakte Center for Uddannelsesstøtte, der foretager en indledende behandling og derefter kontakter Akkrediteringsinstitutionen.

Uddannelsen skal selv dække omkostningerne ved SU-vurderingen.