TEMA-sider: Det ved EVA meget om
< Tilbage Forside TEMA-sider: Det ved EVA meget om Erhvervsuddannelser

Erhvervsuddannelser

09-09-2013
Læs EVA's undersøgelser og evalueringer af erhvervsuddannelser - indhold, organisering og de unges valg.
EVA's artikler om erhvervsuddannelserne
5 elementer i godt teamsamarbejde – print plakat
Gør forskel på dine elever
3 ting skolen kan gøre for at eleverne får øjnene op for erhvervsuddannelserne
Lærere præger elevers valg af uddannelse – mod gymnasiet
Voksnes uddannelsesvejledere har brug for mere viden
Styrk undervisningsdifferentieringen på jeres erhvervsuddannelse
Træd i karakter som skoleleder: 6 trin mod bedre pædagogisk ledelse på erhvervsskolerne
Erhvervsuddannelser er også for voksne
5 myter om erhvervsuddannelserne
9 spørgsmål om studenter i erhvervsuddannelserne
Student eller faglært?
Unge: Erhvervsuddannelserne er det svære valg
Sådan kan du skabe sammenhæng mellem skole- og praktikophold
Erhvervsuddannelser på dagsordenen
Erhvervsskoler går efter de stærke elever
Erhvervsuddannelser for stærke elever
Se flere artikler
EVA's udgivelser om erhvervsuddannelserne
Evaluering af sommerkurser
Virksomhedernes kendskab til euv status nr. 3
Undervisning på forskellige niveauer
Status over den nye erhvervsuddannelse for voksne, nr. 2
Teamsamarbejde blandt undervisere på erhvervsuddannelserne
Et erhvervsrettet ungdomsuddannelsesmiljø - en trin for trin-guide
Det praktikpladsopsøgende arbejde for elever i praktikcentre
Magasinet VOX - viden til handling på EUD
Tæt kobling mellem skole og praktik
Den digitale erhvervsuddannelse
Et digitalt løft - et ledelsesperspektiv på digitalisering i undervisningen
Fra ufaglært til faglært
Evaluering af praktikcentre del 2
Merit og realkompetencevurdering på erhvervsuddannelserne
Undervisningsdifferentiering på erhvervsuddannelserne. Fire cases
Standardmerit, meritpraksis og realkompetencevurdering på erhvervsuddannelserne
Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne
Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne
Fortællinger fra praksis. Inspiration til arbejdet med kvalitetsinitiativerne på erhvervsskolerne
Kvalitetsinitiativer på erhvervsuddannelserne
Studenter i erhvervsuddannelserne
Sammenhæng mellem skole og praktik
Resultater af skolepraktik. En undersøgelse af skolepraktikelever og deres tilknytning til arbejdsmarkedet
Tilbud til stærke elever på erhvervsuddannelserne: Status og erfaringer
Se flere udgivelser