Konference

Uddannelsesdebatten 2018 - om køn og uddannelse

-

Uddannelsesdebatten 2018 sætter fokus på lige muligheder for kønnene: Alt forskning viser, at vi halter bagefter, når det handler om kønnenes ligestilling, at det har vi gjort længe. Vi ved også, at en stereotyp forståelse af køn har konsekvenser både for den enkelte og for samfundet.

Uddannelsesdebatten vil gerne se forandringer og inviterer til debat om uddannelsessektorens rolle og ansvar, når det handler om lige muligheder for begge køn.

Blandt debatdeltagerne er blandt mange andre undervisningsminister Merete Riisager, ungdomsforsker Noemi Katznelson og EVA’s områdechef for ungdomsuddannelse Camilla Hutters og direktør Mikkel Haarder.

Camilla Hutters deltager i en samtale ”Når køn spiller en hovedrolle i valg af uddannelse” – se i øvrigt mere om temaet valg af ungdomsuddannelse.

Mikkel Haarder er engageret i workshoppen ”Afstanden imellem drenge og piger”.

Målgruppe

Uddannelsesdebatten 2018 henvender sig til alle med interesse for daginstitutioner, grundskolen, ungdomsuddannelser og de videregående uddannelser. Og som har lyst til at blive klogere på og diskutere et aktuelt uddannelsespolitisk tema.

Skolebyen Nørre Nissum danner baggrundstæppet for seriøse keynote speaks, skæve debatter i uformelle formater og tankevækkende events. 

Tid & sted for Uddannelsesdebatten 2018

Uddannelsesdebatten finder sted 7. og 8. september 2018.

Den arrangeres af Skolebyen Nørre Nissum i samarbejde med Lemvig kommune, Region Midtjylland og VIA University College. Det hele foregår i Skolebyen Nørre Nissum, Svinget 5, 7620 Lemvig.

Find program og mere info på uddannelsesdebattens website.