Udgivelser
< Tilbage Forside Udgivelser 2014 Inspirationskatalog - fra skole til skole

Inspirationskatalog - fra skole til skole

Antal sider: 60 s. | Udgivelsesår: 2014 | ISBN: (www) 978-87-7958-743-4
I august 2014 træder folkeskolereformen i kraft. Et centralt element i reformen er en nytænkning af skoledagen, som fremover skal være længere og mere varieret. For de fleste skoler vil det indebære mærkbare ændringer, men en række skoler har allerede gjort erfaringer med at udvikle skoledagen og undervisningen. Nogle af disse erfaringer kan du læse om i dette hæfte.

EVA præsenterer i dette inspirationskatalog en række skolers erfaringer med at
arbejde og eksperimentere med ”en længere og mere varieret skoledag”. Formålet er at inspirere kommuner og skoler i deres arbejde med at indføre en længere og mere varieret skoledag. Inspirationskataloget er bestilt af Undervisningsministeriet.

Kataloget giver et kort rids af folkeskolereformen og beskriver en række indsatser, som nogle skoler har gennemført, og de erfaringer, som de har høstet. Indsatserne falder inden for seks temaer, som hver især bidrager til en længere og mere varieret skoledag.

Hent udgivelse

Inspirationskatalog - fra skole til skole

Læs mere om
Kontakt
Chefkonsulent
D +45 3525 5613
E 
Mia Lange
Inspirationsprogram

Inspirationskataloget - Fra skole til skole er en del af et større inspirationsprogram, som Undervisningsministeriet har sat i værk i forbindelse med folkeskolereformen. Læs mere om programmet her.