Udgivelser
< Tilbage Forside Udgivelser 2017 Evaluering af forsøg med adgang til internet ved skriftlige prøver i fremmedsprog

Evaluering af forsøg med adgang til internet ved skriftlige prøver i fremmedsprog

Antal sider: 48 | Udgivelsesår: 2017 | ISBN: (www) 978-87-7958-970-4
I denne rapport fremlægger EVA resultaterne af en evaluering af en forsøgsordning, hvor 9.-klasseselever har haft adgang til internettet i forbindelse med de skriftlige prøver i fremmedsprog.

Mere konkret har evalueringen til formål at undersøge, hvilken betydning det har for elevernes besvarelse af de skriftlige prøver i fremmedsprog i 9. klasse og deres oplevelse af disse, at de har adgang til internettet, samt på hvilken måde undervisningen har forberedt eleverne til prøven.

Evalueringen skal desuden give Styrelsen for Undervisning og Kvalitet mulighed for at vurdere, hvorvidt forsøgene med adgang til internettet ved skriftlige prøver i fremmedsprog giver anledning til en ændring af de gældende prøveregler. Forsøget er en videreførelse af tidligere forsøg med adgang til internettet i forbindelse med prøver gennemført i skoleåret 2013/2014 og finder sted, parallelt med at prøven i skriftlig fremstilling i dansk ændres, således at eleverne fremover får adgang til internettet under prøven.

Hent udgivelse

Evaluering af forsøg med adgang til internet ved skriftlige prøver i fremmedsprog

Kontakt
Evalueringskonsulent
D +45 3525 4654
E 
Sara Hach