Udgivelser
< Tilbage Forside Udgivelser 2017 It som mål og middel i VEU - idékatalog

It som mål og middel i VEU - idékatalog

Antal sider: 41 s. | Udgivelsesår: 2017 | ISBN: (www) 978-87-7958-996-4
Dette katalog præsenterer en række idéer til at styrke voksnes it-kompetencer gennem brug af voksen- og efteruddannelse (it som mål), og til at fremme brugen af voksen- og efteruddannelse gennem mere fleksibel tilrettelæggelse af undervisningen ved hjælp af it (it som middel).
Forslagene stammer fra dels en interviewundersøgelse med videnspersoner på feltet, dels en deskresearch. Forslagene har efterfølgende været igennem en valideringsproces, hvor en række nøgleinteressenter har haft mulighed for at udtrykke deres perspektiver på forslagene. Kun de forslag, som har mødt bred opbakning fra størstedelen af interessenterne, er taget med i dette idékatalog.
EVA har udført opgaven for Styrelsen for It og Læring (STIL) i perioden oktober til december 2016.

Hent udgivelse

It som mål og middel i VEU - idékatalog