RAPPORT

Almen studieforberedelse på stx og studieområdet på hhx og htx: Det første gennemløb 2005-2008

EVA har fulgt en række team på syv skoler i deres arbejde med at implementere almen studieforberedelse og studieområdet. Denne rapport er den sidste rapport af tre, hvor vi stiller skarpt på det første gennemløb fra 2005 til 2008.

Udgivelsesår: 2009
ISBN: 978-87-7958-522-5
Opdragsgiver: EVA
Download