HÆFTE

Almen studieforberedelse og studieområdet - Erfaringer fra grundforløbet i de gymnasiale uddannelser

Hæftet bringer erfaringer videre fra syv gymnasieskolers arbejde med at tilrettelægge og gennemføre almen studieforberedelse og studieområdet i grundforløbet. Hæftet er tænkt som inspiration til gymnasieskoler generelt og som en appetitvækker til selve rapporten.

Udgivelsesår: 2006
ISBN: 87-7958-293-1
Opdragsgiver: EVA
Download