RAPPORT

Almen studieforberedelse og studieområdet - Grundforløbet 2005

EVA følger over tre år, hvordan tre stx-skoler, to hhx- og to htx-skoler planlægger, tilrettelægger og evaluerer almen studieforberedelse (AT) og studieområdet. Denne rapport handler om AT og studieområdet i grundforløbet; et forløb der udgør det første halve år i de treårige gymnasiale uddannelser.  

Udgivelsesår: 2006
ISBN: 87-7958-283-4
Opdragsgiver: EVA
Download