Notat

Almene digitale kompetencer i erhvervsuddannelserne

Hvilke almene digitale kompetencer bør elever tilegne sig i løbet af deres erhvervsuddannelse? Og hvordan skal erhvervsuddannelserne i praksis arbejde med at understøtte, at eleverne får de fornødne digitale kompetencer? Det sætter EVA fokus på i denne analyse af behovet for almene digitale kompetencer på erhvervsuddannelserne

Udgivelsesår: 2019
Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut
Hent udgivelse