Notat

Analyse af muligheder og barrierer for oprettelse af ASF-klasser på erhvervsuddannelserne

Dette notat rummer en analyse af muligheder og barrierer for oprettelse af særlige klasser på erhvervsuddannelserne målrettet unge med diagnosen Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF). Notatet peger på relevante støtteforanstaltninger, der kan understøtte, at unge med ASF vil kunne gennemføre en erhvervsuddannelse i en ASF-klasse. Desuden peger notatet på de typer af brancher og erhvervsuddannelser, der i første omgang vil være mest relevante i forhold til at oprette ASF-klasser.

Udgivelsesår: 2019
ISBN: (www) 978-87-7182-288-5
Opdragsgiver: Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
Hent udgivelse