Udviklingsredskab

Arbejd med differentieret undervisning i gymnasiet

Kontakt

Mia Lange

Chefkonsulent
+45 4250 2542

Brug redskabet til at udvikle jeres praksis omkring undervisningsdifferentiering.

Udgivelsesår:2018
ISBN:978-87-7182-064-5
Opdragsgiver:Undervisningsministeriet
Download