Udviklingsredskab

Arbejd med differentieret undervisning i gymnasiet

Brug redskabet til at udvikle jeres praksis omkring undervisningsdifferentiering.

Udgivelsesår: 2018
ISBN: 978-87-7182-064-5
Opdragsgiver: Undervisningsministeriet
Download