Udviklingsredskab

Arbejd med undervisningsdifferentiering i EUD

Brug redskabet til at udvikle jeres praksis med at differentiere undervisningen.

Udgivelsesår: 2018
ISBN: 978-87-7182-062-1
Opdragsgiver: Undervisningsministeriet
Download