Projekt

ASF-klasser og særligt tilrettelagte klasser

Projektleder

Kristian Quistgaard Steensen

Seniorkonsulent
+45 35 25 47 33

Børne- og Undervisningsministeriet (BUVM) har bedt Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) om at forestå en evaluering af ASF-klasser og andre særligt tilrettelagte klasser på det gymnasiale område som følge af den politiske aftale om en samlet indsats for elever og studerende med handicap på ungdomsuddannelserne og på de videregående uddannelser af 10. maj 2021.