RAPPORT

AspIT - projekthåndteringen og resultaterne i AspIT-projektets tredje og sidste år

AspIT er et udviklingsprojekt, der skal munde ud i en særlig it-uddannelse for unge med Aspergers syndrom. EVA har i denne tredje og sidste rapport undersøgt selve projekthåndteringen og de konkrete uddannelseselementer mv., der indtil nu er gennemført.

 

Udgivelsesår: 2008
ISBN: 978-87-7958-461-7
Opdragsgiver: EVA
Download