Inspirationskatalog

Bedre skolegang med specialpædagogisk støtte

Få inspiration til, hvordan du som leder på en ungdomsuddannelse kan skabe gode rammer for den specialpædagogiske støtte og sætte SPS på dagsordenen som en strategisk opgave for skolen. Inspirationskataloget giver et overblik over, hvem der modtager SPS, og hvad det betyder for eleverne at modtage støtten.

Udgivelsesår: 2020
ISBN: 978-87-7182-418-6
Opdragsgiver: Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
Hent udgivelse