RAPPORT

Bedre veje til ungdomsuddannelse

Projektleder

Pernille Hjermov

Chefkonsulent
+45 3525 4735

EVA har gennemført 7 casestudier af institutioner, der har særligt effektfulde forberedende tilbud til de unge, så de kommer videre i uddannelse eller beskæftigelse. Casestudierne afdækker, hvad institutionerne gør, hvordan de gør det, hvem de samarbejder med, og hvordan eleverne oplever de konkrete indsatser.

Udgivelsesår
2016
Opdragsgiver
EVA
Bedre veje til ungdomsuddannelse, Indhold, værktøj og metoder (delopgave 2) er udarbejdet af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA), Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning (KORA) og Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI).

Download