RAPPORT

Bedre veje til ungdomsuddannelse

Rapporten peger på indhold, værktøj og metoder til at få unge videre i ungdomsuddannelse eller beskæftigelse . EVA har gennemført 7 casestudier af institutioner, der har særligt effektfulde forberedende tilbud til de unge, så de kommer videre i uddannelse eller beskæftigelse. Casestudierne afdækker, hvad institutionerne gør, hvordan de gør det, hvem de samarbejder med, og hvordan eleverne oplever de konkrete indsatser.

Udgivelsesår: 2016
Opdragsgiver: EVA
Anden information: Bedre veje til ungdomsuddannelse, Indhold, værktøj og metoder (delopgave 2) er udarbejdet af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA), Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning (KORA) og Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI).

Download