RAPPORT

Betydningen af studenternes sociale baggrund før og efter reformen

Gymnasieelever fra de øverste socialgrupper får generelt bedre karakterer efter gymnasiereformen i 2005, mens elever fra den nederste socialgruppe ligger på samme karakterniveau som tidligere. EVA har undersøgt, om reformen har haft en effekt i forhold til bl.a. dimittendernes studievalg efter gymnasiet. 

Udgivelsesår: 2012
ISBN: 978-87-7958-670-3
Opdragsgiver: EVA
Download
Bestil i trykt format hos Rosendahls boghandel