Inspiration

Book en workshop om elevernes kreativitet i undervisningen

12/08 2021

Hvordan kan man som underviser udvikle elevernes kreativitet igennem undervisningen? Og hvordan kan kreativitet forstås på tværs af gymnasiets fag? På en workshop med EVA får I ny inspiration og et fælles fokus på, hvordan I kan arbejde med kreativ undervisning.

Undervisning, der har fokus på kreativitet, har potentiale til både at styrke elevernes motivation og læring i fagene. Samtidig kan den kreative og mere legende tilgang til læring være en sund modpol til den præstationskultur, som mange unge i gymnasiet kæmper med.

På denne workshop kan I sammen med EVA sætte fokus på, hvordan I vil og kan arbejde med undervisning med fokus på elevernes kreativitet på jeres gymnasium.

Workshoppen bygger på viden fra EVA’s undersøgelse af - og inspirationsmateriale om kreativitet i gymnasiet.

Indhold i en workshop

Workshoppen skræddersyes efter jeres behov og kan fx foregå på en pædagogisk dag eller et lærermøde. Den kan vare fra 2-4 timer.

Det kan workshoppen bestå i:

  • Del 1. Et oplæg fra EVA: Hvad siger læreplanerne om kreativitet, hvad vil det ifølge gymnasielærere sige at være kreativ i gymnasiet, hvordan oplever eleverne kreativ undervisning? Hvilke greb kan man bruge i undervisningen for at fremme kreativitet?
  • Del 2. En faciliteret proces med udgangspunkt i jeres behov. Fokus kan fx være:
    • Hvilke pointer fra EVA’s oplæg kan vi bruge i vores eget arbejde med kreativitet?
    • Hvilke erfaringer har vi selv gjort os med kreativ undervisning (videndeling)?
    • Hvordan kan vi i de forskellige faggrupper samarbejde om at udvikle konkrete undervisningsforløb?

Workshoppen kan skaleres efter jeres behov, og I kan fx fravælge del 2 og kun få et oplæg fra EVA (af en varighed på fx 1-2 timer).

Kontakt

Hvis I vil høre mere om, hvad EVA kan tilbyde jer, og hvad en workshop koster, så kontakt Naja Skadhauge Sano.