få mere inspiration fra EVA:

Book en workshop om elevtrivsel på erhvervsuddannelserne

11/10 2021

Hvordan kan et systematisk arbejde med elevtrivsel få flere elever til at gennemføre deres erhvervsuddannelse? På en workshop med EVA kan I få indblik I, hvad der har betydning for, at eleverne trives, og blive inspirerede til, hvordan I kan styrke jeres arbejde med trivsel og fastholdelse.

Når eleverne trives, lærer de bedre, og sandsynligheden for, at de gennemfører deres uddannelser, er større. Men et succesfuldt arbejde med trivsel kræver viden om, hvad der er vigtigt for elevernes velbefindende og motivation:

Eleverne har bl.a. brug for at trives fagligt i undervisningen og føle sig som en del af skolens fællesskaber. Samtidig er det vigtigt, at de kan få støtte, hvis de oplever udfordringer undervejs i uddannelsen. Derfor er der mange forskellige personer på skolen, som skal samarbejde om, hvordan I bedst kan koordinere trivselsarbejdet. 

På denne workshop kan I sammen med EVA sætte fokus på, hvad I gør godt i trivselsarbejdet, og hvor I kan gøre mere.

Workshoppen bygger på viden fra EVA’s undersøgelse af elevtrivsel på EUD fra 2021.

Indhold i workshop

Workshoppen skræddersyes efter jeres behov og kan foregå på en pædagogisk dag eller et lærermøde. Den kan vare fra 2-4 timer

Det kan workshoppen bestå i:

Del 1: Et oplæg fra EVA:Hvad kan man sætte fokus på i undervisningen, overgangen til praktik, skolens fællesskaber og skolens tilbud om støtte?Hvilke konkrete greb kan I bruge for at styrke jeres trivselsindsatser, og hvad skal I være opmærksomme på i jeres samarbejde om den enkelte elev?

Del 2: En faciliteret proces med udgangspunkt i jeres behov. Fokus kan fx være:

  • Hvilke pointer fra EVAs undersøgelse kan vi bruge i vores eget arbejde med trivsel?
  • Hvor langt er vi med de trivselsindsatser vi allerede har?
  • Hvordan kan de forskellige personalegrupper på skolen styrke deres eget arbejde og det tværgående samarbejde om elevernes trivsel

Det er også muligt kun at bestille et oplæg.

Kontakt

Hvis I vil vide mere om pris og indhold, så kontakt Kristine Hecksher.