RAPPORT

Censorundersøgelse og rapport om taxametersystemet og uddannelseskvalitet

EVA har undersøgt sammenhængen mellem taxameterstyring og uddannelsernes kvalitet på de erhvervsgymnasiale uddannelser, erhvervsuddannelserne og de korte og mellemlange videregående uddannelser. Dette er den anden rapport i forbindelse med analysen af uddannelsesområdets styringssystem

Udgivelsesår: 2005
ISBN: 87-7958-222-2
Opdragsgiver: Sekretariatet for udvalget for styringsanalyse
Download