Arrangement

Danmarks Læringsfestival 2020

-

EVA deltager på Danmarks Læringsfestival 2020 med et oplæg om brugen af digitale teknologier på ungdomsuddannelserne.

I år fokuserer Danmarks Læringsfestival på temaerne it, læring, data og brug af teknologi i undervisningen. EVA er inviteret til at holde oplæg om læreres til- og fravalg af teknologier i undervisningen.

Er lærerne klædt på til den digitale udvikling af undervisningen?

v. Anne Katrine Kamstrup, seniorkonsulent og Marie Seliger, konsulent
EVA's konsulenter præsenterer et sneakpeak på resultater fra en stor ny undersøgelse om lærere fra ungdomsuddannelsernes til- og fravalg af teknologier i undervisningen. Vi har blandt andet undersøgt hvilke pædagogiske-didaktiske og digitale kompetencer lærerne mener er nødvendige for at kunne anvende digital teknologi meningsfuldt.

Oplægget holdes d. 4 marts kl 12.15 i Lokale D
Læs mere om oplægget her.

Tid & sted

Danmarks Læringsfestival finder sted 4.-5. marts, kl. 8.00-17.00 

Bella Center
Center Boulevard 5
2300 København S

Læs mere om konferencen og køb billet her.