RAPPORT

Dansk A på hhx, htx og stx - Fagevalueringer 2008

EVA har undersøgt, hvilke nyskabelser der er i faget dansk på gymnasiet i forhold til de gældende regler i bekendtgørelse og læreplan. Vi har blandt andet stillet skarpt på skiftet i læreplanerne fra indholdsstyring til målstyring, på den øgede betoning af flerfaglige samspil og på de ændrede arbejds-, evaluerings- og prøveformer.

Udgivelsesår: 2009
ISBN: 978-87-7958-511-9
Opdragsgiver: EVA
Download