INSPIRATIONSMATERIALE

De didaktiske principper for FGU i praksis

Kataloget illustrerer, hvilke dilemmaer og løsninger FGU-institutioner oplever, når de skal arbejde med de 15 didaktiske principper for FGU's læringsmiljø. 

Udgivelsesår: 2023
ISBN: ISBN www: 978-87-7182-659-3
Hent udgivelse