PLAKAT

En differentieret undervisning favner elevernes forskellige forudsætninger og potentialer

Få her pointerne fra vidensnotatet Undervisningsdifferentiering i erhvervsuddannelserne som en plakat

Udgivelsesår: 2018
Opdragsgiver: Undervisningsministeriet
Download