RAPPORT

Differentiering af metoder til forklaringer af fagligt stof

EVA har undersøgt, hvordan 13 erhvervsskoler  har arbejdet med at differentiere metoder til at forklare fagligt stof som led i forsøgs- og udviklingsprojekterne i FoU-programmet.

Udgivelsesår: 2014
ISBN: (www) 978-87-7958-763-2
Opdragsgiver: Undervisningsministeriet