DEbatarrangement

Digital dannelse i erhvervsuddannelserne - hvad, hvordan og hvornår?

-

Hvordan sikrer vi, at eleverne på landets erhvervsuddannelser bliver klædt på til en digital verden? Og hvad indebærer digital dannelse egentlig på erhvervsuddannelserne?

De spørgsmål – og mange andre – kan du være med til at diskutere, når Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) d. 8. november 2018 fra kl. 12.45 til kl. 16  inviterer til debat om digital dannelse i erhvervsuddannelserne.

EVA har gennemført en behovsanalyse af, hvilke almene digitale kompetencer, der er behov for at styrke i erhvervsuddannelserne, og hvordan man i praksis kan gøre arbejdet med kompetencerne til en del af uddannelserne. Analysen baserer sig på inputs fra eksperter, forskere, virksomhedsrepræsentanter, arbejdsmarkedets parter, skolerepræsentanter og elever, og den peger på en række muligheder og dilemmaer. Det er netop disse muligheder og dilemmaer, vi skal diskutere på dagen.

Programmet for dagen:

12.45-13.00        Ankomst
13.00-13.10        Velkomst ved EVAs direktør Mikkel Haarder
13.10-13.30        Digital dannelse – hvad er det for noget?
                                Oplæg ved Michael Paulsen, lektor i pædagogik, SDU
13.30-13.50        Unges digitale dannelse — Hvorfor er der behov for digital                                           dannelse, og hvad skal unge lære i en digital tid?
                                Oplæg ved Camilla Mehlsen, rådgiver, forfatter og                                                              foredragsholder
13.50-14.10        Hvad er behovet for almene digitale kompetencer på                                                      erhvervsuddannelserne?
                                Præsentation af resultater ved EVA
14.10-14.25        Spørgsmål og kommentarer fra salen
14.25-14.40        Pause & snacks
14.40-14.55        Digital dannelse på Niels Brock
                                Oplæg ved Gitte Vestergaard, digital                                                                                          forretningsudviklingschef, Niels Brock
14.55-15.30        Paneldebat: Hvordan styrker vi digital dannelse på                                                            erhvervsuddannelserne?
                                Chris Holst Preuss, Dansk Ungdoms Fællesråd
                                Hanne Pontoppidan, formand, Uddannelsesforbundet
                                Henriette Jørgensen, uddannelseskonsulent, Niels Brock
                                Morten Emborg, direktør, TEC
15.30-15.50        Spørgsmål og debat
15.50-16.00        Tak for i dag 

Tilmeld dig debatarrangementet og tag del i diskussionen af hvilke digitale kompetencer, som er væsentlige for fremtidens faglærte – både på arbejdsmarkedet og som borgere.  

Debatten finder sted på Niels Brocks innovationsgymnasium på Julius Thomsens Plads 10, 1925 Frederiksberg. Arrangementet er gratis og alle interesserede er velkomne – ledere, undervisere, elever, virksomheder, interesseorganisationer og andre med interesse i emnet.

Tilmelding herunder senest 1. november.