Projekt

Digitalisering i gymnasiet set fra et elevperspektiv

Kontakt

Marie Seliger

Seniorkonsulent
+45 35 25 66 59

Hvordan ser den digitale udvikling ud fra elevernes perspektiv? Få indsigt i, hvordan digitaliseringen har indflydelse på elevernes skolegang, undervisning og læring, og hvordan og hvornår digitale teknologier ifølge eleverne selv kan understøtte deres arbejds- og læreprocesser. Gymnasielærere og -ledelser kan finde inspiration til, hvordan de på kan arbejde videre med digitale teknologier, så eleverne får et fagligt udbytte af digitaliseringen.

”Det er afgørende, at lærerne inddrager digitale teknologier med et tydeligt fagligt formål og forholder sig til, hvornår det giver mening at bruge teknologierne i undervisningen. Og hvornår det ikke gør.”

Anne Katrine Kamstrup, konsulent