RAPPORT

Eksamensformer i det almene gymnasium

Rapporten evaluerer de tre eksamensformer; skriftlig, mundtlig og den større skriftlige opgave i det almene gymnasiums afgangseksamen. Formålet med evalueringen er at belyse disse eksamensformers styrker og svagheder.

 

Udgivelsesår: 2003
ISBN: 87-7958-104-8
Download