Rapport

Elevernes syn på 10. klasse

I denne rapport har EVA undersøgt elevernes syn på 10. klasse. Undersøgelsen viser, at mange elever oplever, at de løfter sig fagligt i 10. klasse. Især de fagligt svageste angiver, at det ekstra skoleår har gjort dem dygtigere og styrket deres faglige selvtillid. Samtidig føler mange elever, at de udvikler sig socialt og personligt i løbet af det ekstra skoleår, og at de efterfølgende er blevet mere afklarede om valget af ungdomsuddannelse.

Udgivelsesår: 2020
ISBN: (www) 978-87-7182-405-6
Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)
Hent rapport