Projekt

Elevers og praktikvirksomheders erfaringer med de tekniske eux-forløb

Kontakt

Marie Seliger

Seniorkonsulent
+45 35 25 66 59

Erhvervsuddannelser med eux har siden 2010 givet elever mulighed for både at få en gymnasial eksamen og blive udlært inden for et erhverv. Eux ses som en af de vigtigste nøgler til at tiltrække flere unge til erhvervsuddannelserne. EVA har afdækket, hvordan henholdsvis praktikvirksomheder og eleverne oplever og vurderer de tekniske eux-forløb.